Bednarek Roman

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bednarek Roman (1943-2009), kanonik gremialny, proboszcz w Adamowicach i w Imielinie

Bednarek Roman.jpg

Urodził się 25 marca 1943 w Tychach. Był synem pracownika umysłowego Edmunda i Małgorzaty z d. Skiba. W latach 1950 - 1957 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach. Następnie (1957 - 1961) kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Tychach, gdzie w maju 1961 roku zdał egzamin maturalny. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Tam w latach 1961 - 1967 odbył studia filozoficzno - teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął 4 czerwca 1967 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza.

Po wakacyjnych zastępstwach w parafii św. Michała Archanioła w Ornontowicach (lipiec 1967) i parafii św. Marii Magdaleny w Tychach (sierpień 1967 rok) został mianowany wikariuszem w parafii św. Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu (1967 - 1971). Następnie pełnił posługę w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (1971 - 1974). W latach 1974 - 1978 pracował jako misjonarz diecezjalny. W 1976 roku uczestniczył w Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii (USA). Od 1978 do 1982 roku był proboszczem w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach. W 1981 roku uczestniczył po raz drugi w Kongresie Eucharystycznym, tym razem w Lourdes.

W latach 1982 - 1989 tworzył, na terenie wyłączonym z parafii Raszczyce, nową parafię NMP Królowej Aniołów w Adamowicach, której został pierwszym proboszczem. Tutaj był budowniczym domu katechetycznego, probostwa i kościoła (który został poświęcony 3 czerwca 1989 przez biskupa Damiana Zimonia). Od 1984 roku pełnił także funkcję dziekana dekanatu pogrzebieńskiego. 1 września 1989 został dyrektorem Wydziału Finansowego Kurii Diecezjalnej w Katowicach oraz wizytatorem diecezjalnym parafii do spraw finansowych. Był członkiem Rady Kapłańskiej (trzy kadencje). 19 września 1991 został członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych, 19 maja 1992 kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej, a 15 maja 1993 egzaminatorem diecezjalnym do spraw administracji parafialnej. 22 lutego 1997 abp Damian Zimoń mianował go administratorem parafii św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich, a 2 sierpnia 1997 - proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie. Ze względu na stan zdrowia 28 lipca 2002 złożył rezygnację z urzędu proboszcza, przechodząc na urlop zdrowotny. Zamieszkał w rodzinnym domu w Tychach. Zmarł 28 października 2009 .

Bibliografia

D. Walencik, Parafia i gmina Imielin w latach 1945 - 2002, Imielin 2007, s. 195-196.