Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Imielinie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
kaplica ss. karmelitanek w Imielinie

Zgromadzenie zostało założone z inicjatywy o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD Macieja Józefa Gądka na zrębach istniejącego przy kościele Karmelitów Bosych w Krakowie III Zakonu Karmelitańskiego. Faktyczne powstanie Zgromadzenia nastąpiło 31 grudnia 1921 w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie przy ul. Wesołej. Pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia została - mianowana przez założyciela - siostra Teresa od św. Józefa Janina Kierocińska. Działalność Zgromadzenia w pierwszym okresie obejmowała Sosnowiec, do którego siostry przybyły na początku 1922 roku, by rozpocząć pracę w Towarzystwie Dobroczynności. Zamieszkały w drewnianych barakach nieopodal kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, które stały się domem macierzystym Zgromadzenia. Zgromadzenie za swój cel uznaje uświęcenie członków poprzez praktykę trzech ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz przez zachowanie konstytucji Zgromadzenia w duchu reguły karmelitańskiej. Zgromadzenie realizuje ten cel poprzez drogę dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczególnym posłannictwem sióstr staje się praca z dziećmi, szczególnie poprzez prowadzenie domów wychowawczych dla dzieci ubogich, opuszczonych czy sierot oraz katechizacja w szkole. Konstytucje zezwalają także na prowadzenie domów rekolekcyjnych czy pracę w krajach misyjnych.

W Imielinie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus pojawiło się w 1968 roku na wyraźne życzenie i prośbę dwóch fundatorek domu Zgromadzenia – Heleny Wróbel i Barbary Ryszki. Należały one do świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. W okresie II wojny światowej bardzo związały się z Zakonem Karmelitów Bosych w Wadowicach, który w tamtym czasie często nawiedzały. Ich pragnieniem było, aby na terenie Imielina powstał klasztor karmelitański. W roku 1947 rozpoczęły prace związane z budową domu dla Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Po zebraniu części funduszu w 1949 roku zakupiły teren pod klasztor. Właściciel terenu, dowiedziawszy się, że ma on być przeznaczony dla Zgromadzenia, teren podarował nieodpłatnie. Dom dla sióstr był budowany głównie z własnych środków fundatorek oraz z ofiar składanych przez miejscowych parafian. W 1965 roku została dokonana darowizna działki, na której znajdował się wybudowany przez H. Wróbla i B. Ryszkę dom na rzecz Elżbiety Marii Dutkiewicz w zamian za prawo dożywotniego utrzymania. Wskazana wyżej nieruchomość stała się własnością Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w wyniku darowizny dokonanej przez Marię Elżbietę Dutkiewicz w 1981 roku. W tym okresie została dokonana adaptacja domu na potrzeby zgromadzenia. Dekretem z 25 czerwca 1968 bp Herbert Bednorz utworzył w Imielinie Dom Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i erygował kaplicę półpubliczną pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Pierwsza Msza święta w domu Zgromadzenia odbyła się 16 lipca 1968. Celebrował ją założyciel Zgromadzenia o. Anzelm Gądek. Od przybycia do Imielina siostry wypełniają swoją posługę jako zakrystianki w kościele parafialnym oraz, zgodnie z konstytucjami zakonu, katechizują dzieci. Ponadto zajmują się opieką nad osobami starszymi i chorymi odwiedzając je w domach. Obecnie dom, położony przy ulicy bpa Stanisława Adamskiego, liczy 12 pomieszczeń, w tym odnowioną w 2011 roku kaplicę domową.

Przełożone Domu

 • s. Sylwia Tymińska (1968-1970)
 • s. Teodora Jamróz (1970-1973)
 • s. Renata Grudniewska (1973-1976)
 • s. Dorota Wicka (1976-1977)
 • s. Tarcyzja Więzik (1977-1979)
 • s. Teodora Jamróz (1979-1985)
 • s. Adela Niebieszczańska (1985-1988)
 • s. Melania Bańdur (1988-1991)
 • s. Zelia Piwowarska (1991-1994),
 • s. Macieja Chrobak (1994-2000)
 • s. Adalberta Śmiałkowska (2000-2003)
 • s. Borgiasza (2003-2007),
 • s. Remigia Rogoza (2007-2008)
 • s. Klaudia Sadowska (2008-2011)
 • s. Kasjana Kacica (2011-nadal)

Bibliografia

D. Walencik, Parafia i gmina Imielin w latach 1945-2002, Imielin 2007; Konstytucje Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Rzym-Balice 1985; Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Dzieciątka Jezus http://www.karmelitanki.pl/pl/historia [stan z dnia 19 maja 2012]; Relacja ustna siostry Teodory Jamróz z 5 maja 2012.