E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku:Aktualności

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku

Na seminarium naukowym z historii Kościoła w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku zrodził się pomysł stworzenia wirtualnej platformy popularyzowania historii Kościoła na Śląsku.

Pierwotnie hasła były zamieszczane na stronach Wikipedii, z chwilą jednak gdy zauważono, że Wikipedia dostaje się pod wpływy tzw. poprawności politycznej a niejednokrotnie treść haseł jest wynikiem kompromisu o charakterze ideologicznym, zdecydowaliśmy się wyjść z wikipedii i stworzyć własny portal.

Autorami haseł są głównie słuchacze wykładu Historii Kościoła na Śląsku oraz seminarium naukowego z historii Kościoła.

Początkowo E-ncyklopedia miała obejmować wyłącznie Górny Śląsk ograniczony do obszaru archidiecezji katowickiej, ale z biegiem czasu pole widzenia powiększało się i obecnie włączane są do encyklopedii hasła związane z całym obszarem Śląska. Dla zrozumienia wielu złożonych problemów z dziejów Śląska trzeba było jednak utworzyć hasła, które wprost nie dotyczą wspomnianego obszaru, ale umożliwiają lepsze poznanie kontekstu wydarzeń.

Po pierwszym etapie prac związanych wyłącznie z terenem tzw. Polskiego Śląska, jaki wyłonił się po plebiscycie, uznano, że nadszedł czas, aby E-ncyklopedię wzbogacić o hasła obejmujące Śląsk Cieszyński, w granicach w jakich wszedł w 1925 roku do diecezji katowickiej oraz tzw. Śląsk Opolski (diecezje opolska i gliwicka). W niedalekiej przyszłości rozpoczniemy rozbudowę E-ncyklopedii o hasła obejmujące teren całej diecezji wrocławskiej w granicach sprzed 1922 roku.

W tej chwili E-ncyklopedia liczy ponad 5000 haseł, podzielona jest na kategorie i strony. Wyczerpuje najważniejsze aspekty historii instytucji jak i działalności Kościoła na Górnym Śląsku. Nie tolerujemy tzw. zalążków.

Nad stroną merytoryczną E-ncyklopedii czuwa grono redaktorów, najczęściej rekrutujących się z grona absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związanych z Katedrą Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, patrz: www.silesia.edu.pl/slask

Encyklopedia jest w ciągłym rozwoju. Jedynie trzy elementy można uznać za zamknięte: Bibliografia Historii Kościoła na Śląsku, Podręcznik: Historia Kościoła na Górnym Śląsku. Od diecezji katowickiej do archidiecezji katowickiej, Słownik Biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej oraz Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX i XX wieku. Pierwszy z nich istnieje tylko w wersji elektronicznej na portalu, dwa pozostałe zostały już opublikowane w wersji papierowej w Wydawnictwie Św. Jacka w Katowicach. Z wielu źródeł dochodzą nas informacje, że Encyklopedia staje się źródłem informacji historycznej. Tym większa odpowiedzialność za merytoryczny poziom haseł. Liczymy nie tylko na czytelników, ale również na nowych redaktorów.

Potrzebni autorzy haseł

Redakcja - współpraca

  • Skład Redakcji. Wszelkie uwagi, korespondencja związana z hasłami zamieszczanymi na portalu prosimy kierować na adres: jemy23małpkagmail.com

Fotografie

Autorami fotografii kościołów parafialnych i ich wnętrz są studenci teologii i redaktorzy. Nieliczne fotografie, które pochodzą z Wikimedia Commons opatrzone są notą dokumentującą źródło pochodzenia. Wiele fotografii zawdzięczamy uprzejmości redakcji "Gościa Niedzielnego", które w sposób szczególny podlegają ochronie prawnej.

Copyright

Treść haseł oraz fotografie podlegają ochronie praw autorskich regulowanych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) to znaczy wymagany jest obowiązek cytowania w następującym brzmieniu: E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku + ścieżka dostępu. Nie wyrażamy zgody na komercyjne wykorzystanie zarówno haseł jak i fotografii.

Creative commons.png

Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę; Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych; Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

Czytaj

Ewa Kustra, Internetowa „Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku” na tle współczesnych tendencji medialnych, Katowice 2012, pr. mgr, mps w Bibliotece WTL UŚ. patrz: [2]

Reklama

Dzieki życzliwości Radia eM, niektóre z haseł wzbogacone zostały rozmowammi przeprowadzonymi w Radio EM. Radio eM

Dzięki życzliwości Radia - Piekary niektóre z haseł wzbogacone zostały krótkimi wypowiedziami duszpasterzy o swoich parafiach.
Piekary radio.jpg