Klimek Piotr

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klimek Piotr (1881-1940), proboszcz w Żorach

Klimek.jpg

Urodził się 12 listopada 1881 w Węgrach k. Opola w rodzinie rolnika Ignacego i Marii z d. Kowol. Od 1893 roku uczęszczał do gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. 6 lutego 1902 zdał egzamin dojrzałości. Po maturze, został przyjęty na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów był również słuchaczem wykładów z języka i literatury polskiej. 23 czerwca 1906 przyjął święcenia kapłańskie.

W czasie wakacji pomagał w pracy duszpasterskiej w Kotorzu Wielkim. 5 września 1906 został mianowany wikarym przy kościele pw. św. Sebastiana w Berlinie. Tam, mimo oficjalnego zakazu przygotowywał w ojczystym języku polskie dzieci do przyjęcia sakramentów. 22 października 1911 został zatwierdzony na stanowisku kuratusa w Konigsberg k. Frankfurtu n. Odrą, gdzie dzięki jego zaangażowaniu wybudowano kościół i plebanię. 27 września 1919 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Sulechowie Świebodzińskim. Tam dał się poznać jako gorliwy patriota, ucząc dzieci polskich robotników sezonowych, czytać i pisać po polsku. W 1923 roku został inkardynowany do Administracji Apostolskiej. Był katechetą w pszczyńskim gimnazjum. 30 czerwca 1924 został mianowany administratorem, a następnie proboszczem w Żorach. 21 października 1933 wybrano go na dziekana dekanatu żorskiego.

Po wybuchu II wojny światowej, w 1940 roku, żądano od niego likwidacji polskich nabożeństw w parafii, na co się nie zgodził. 12 kwietnia 1940 został aresztowany i osadzony w więzieniu w Rybniku. Na początku maja 1940 roku wywieziono go do obozu w Dachau, a stamtąd do obozu w Gusen, gdzie zginął prawdopodobnie 31 października 1940. Jego ciało zostało spalone w krematorium w Mauthausen.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Piotra Klimka; Schematyzm 1924; WD 1931, nr 3, s. 34; Schematismus (1919-1920); Schematyzm (1927-1947); F. Maroń, Nekrolog, WD 1969, nr 11-12, s. 192; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 185; Martyrologium, s. 182-183; Myszor, Historia diecezji, s. 198, 321, 351; Olszar, Duchowieństwo, s. 77; Represje wobec duchowieństwa, s. 18, 21; Weiler, s. 347; A. Hanich, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej, Opole 2009, s. 122; Szkice monograficzne z dziejów Łąki, praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 93.