Kubitza Konstanty

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kubitza Konstanty (1875-1940), proboszcz w Krzyżowicach i Dębieńsku

Kubica Konstanty.jpg

Urodził się 19 grudnia 1875 w Łanach, w dawnym powiecie kozielskim, w rodzinie gospodarzy rolnych Błażeja i Joanny z d. Groegerów. Uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu. W 1893 roku zamieszkał w arcybiskupim konwikcie w Bytomiu i kontynuował naukę w tamtejszym gimnazjum. 5 marca 1898 zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Po jednorocznym pobycie w alumnacie, 23 czerwca 1902, przyjął święcenia kapłańskie. W czasie wakacji pomagał w pracy duszpasterskiej w Lipinach, Pilchowicach i Turzy k. Lublińca. Jako wikariusz pracował w Mikołowie (od 28 września 1902) i w Koźlu (od 23 lipca 1906). 15 maja 1907 został mianowany administratorem, a następnie proboszczem w Krzyżowicach. Przez wiele lat pełnił urząd wicedziekana dekanatu żorskiego. W 1938 roku poprosił bpa katowickiego o możliwość przejścia na emeryturę. Jednak z powodu braku księży, biskup zgodził się jedynie na zmianę placówki duszpasterskiej. 1 stycznia 1939 został mianowany proboszczem w Dębieńsku, gdzie zmarł 25 września 1940.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Konstantego Kubitzy; Schematismus 1904; Schematyzm 1924-1947; A. Nowack, Geschichte der Landpfarreien des Archipresbyterates Sohrau O - S, Oppeln 1912, s. 111 i nn; F. Maroń, Nekrolog, WD 1969, nr 11-12, s. 191; Myszor, Historia diecezji, s. 19; B. Profaska, Dzieje Dębieńska, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 111; A. Nowack, Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku, Opole 2011, s. 159.