Kulig Józef II

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kulig Józef II (1874-1954), proboszcz w Boguszowicach i Ruptawie

Urodził się 2 lipca 1874 w Starych Siołkowicach w rodzinie rolnika Bartłomieja i Marii z d. Spisla. Jego starszy brat Jan był także kapłanem. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Opolu, gdzie w 1895 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1899 we Wrocławiu z rąk kard. J. Koppa.

Po święceniach pomagał krótko w parafii św. Ap. Andrzeja i Jakuba w Rzeczycy. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Trójcy Świętej w Rachowicach (1899-1900), św. Wawrzyńca w Mikulczycach (1900), św. Klemensa w Lędzinach (1900-1901), Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie (1901-1903), Dobrego Pasterza w Cottbus (1903) i św. Marii Magdaleny w Bełku (1903-1904). W 1903 roku zdał egzamin proboszczowski. Rok później otrzymał nominację na proboszcza w parafii Wszystkich Świętych w Wielkich Lasowicach. W 1909 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Mikołaja w Szczedrzyku.

W okresie powstań i plebiscytu, jako optujący za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski, musiał opuścić Szczedrzyk i w 1922 roku objął jako proboszcz parafię św. Wawrzyńca w Boguszowicach. Rozpoczął tam starania o wybudowanie nowego, murowanego kościoła. W dekanacie rybnickim, do którego należały wówczas Boguszowice, pełnił obowiązki wicedziekana. W czerwcu 1927 roku bp A. Lisiecki mianował go proboszczem parafii św. Bartłomieja w Ruptawie. W październiku 1940 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Panewnikach. Zmarł 13 listopada 1954 w Panewnikach i spoczął na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Kuliga; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 312; WD 1954, nr 11-12, s. 120.