Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jastrzebie NSPJ1.jpg
Jastrzebie NSPJ2.jpg

Kościół powstał w 1951 roku w pomieszczeniach dawnej kaplicy Zakładu Marii sióstr Boromeuszek. Jest to budowla murowana, prostokątna, skierowana prezbiterium na północny zachód. Prezbiterium zamyka mała absyda zakończona trójbocznie, sklepiona żebrowo. Wnętrze nakryte jest drewnianym stropem, w środkowej części podwyższonym. Absyda na zewnątrz posiada podziały architektoniczne, które składają się z lizen i arkad. Od strony wschodniej przylega prostokątna kruchta, a od południa kruchta zamknięta trójbocznie. Na dachu dwuspadowym jest wieżyczka na sygnaturkę. Okna prostokątne, zamknięte wewnątrz łukiem ostrym, a na zewnątrz półkolistym. Chór muzyczny jest drewniany wsparty na dwóch kolumnach. Wyposażenie wnętrza jest współczesne. Architektura kościoła odpowiada skromnym cechom pseudogotyckim. Od strony południowej do kościoła przylega budynek plebanii wzniesiony wraz z kościołem na rzucie litery H. To budowla murowana, piętrowa, dach dwuspadowy. Ryzalit zachodni, który stanowi odpowiednik kościoła ma trójbocznie zakończone wejście, nad nim jest drewniana loggia. Na osi budynku jest płytki ryzalit akcentujący wejście główne. Ryzalit akcentuje też wejście od strony zachodniej. Centralna część budynku powstała ok. 1875 roku.

Historia

15 lutego 1892 komitet organizacyjny fundacji zakupił od kupca z Łodzi Zygfryda Mannaberga parcelę razem z willą Sanssouci i budynkami gospodarczymi. W tym samym roku siostry w nowym budynku urządziły kaplicę, konsekrowaną w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Od tego czasu zakład nazywał się Marienheim (Zakład NMP). Dwa boczne skrzydła dobudowano w 1898 roku, a do jednego z nich przeniesiono kaplicę. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Jezusa Przyjaciela dzieci, który namalował w Berlinie śląski artysta Jan Bochenek. Opiekę duszpasterską sprawował dziekan pszowski ks. Laska. W 1912 roku komorantem przy kaplicy został ks. Paweł Loss, a w 1918 roku kuratusem został mianowany ks. F. Macherski. Wtedy też zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Jednak plan nie doczekał się realizacji. W czasie okupacji kaplicę przeniesiono do Domu św. Józefa (klasztor sióstr Boromeuszek). W 1944 roku stałym kapelanem przy kaplicy był o. Ludwik Jan Kasperczyk. Od 1949 roku następcą o. Ludwika był ks. Robert Przewodnik i wtedy to doprowadzono do końca wszystkie prace remontowe związane z urządzeniem kościoła i zorganizowaniem parafii. 10 czerwca 1951 bp Herbert Bednorz poświęcił kościół, a 15 grudnia tegoż roku została erygowana samodzielna parafia. 7 marca 1954 erygowano Drogę krzyżową w kościele. Za kadencji każdego następnego proboszcza kościół był upiększany. W 1962 roku budowano prezbiterium wg projektu ks. dr. Józefa Gawora i Jerzego Kwiatkowskiego z Katowic. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który wykonał Masorz z Rybnika. Metalowa rama obrazu ze scenami z życia Maryi i drzwi tabernakulum ze sceną Ostatniej Wieczerzy wykonał metaloplastyk Jan Gajda z Szopienic. W 1963 roku zakończono budowę organów. Boczne ołtarze zaprojektował i wykonał Jerzy Kwiatkowski. Po bokach ołtarza głównego umieszczono gipsowe płaskorzeźby św. Józefa i św. Barbary. Kościół był także remontowany i zabezpieczany w związku ze szkodami górniczymi. Kościół ma nowoczesną instalację grzewczą, radiofoniczną oraz komputerową projekcję tekstów pieśni kościelnych i urządzenia sterownicze dzwonów. W latach 1999-2000 pracowano nad nowym wystrojem kościoła. Prezbiterium w kształcie gorejącego krzewu zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Piotr Kłosek, nowe tabernakulum Bronisław Jakiel. Ołtarz poświęcił bp Stefan Cichy 19 grudnia 1999. 8 stycznia 2000 - w ramach obchodów Roku Jubileuszowego poświęcono nową chrzcielnicę, a 27 maja 2000 z udziałem abpa białostockiego Stanisława Szymeckiego poświęcono elektroniczne dzwony. W 2005 roku ufundowano witraże do kaplicy bocznej, a w 2007 roku nowe ławki. 16 kwietnia 2010 odsłonięto tablicę ku pamięci ofiar Katynia, a 20 listopada tegoż roku tablicę upamiętniającą 20. rocznicę śmierci ks. Anzelma Skrobola. 15 kwietnia 2011 została poświęcona pamiątkowa tablica ofiar katastrofy smoleńskiej.

Budynek kościoła jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków jako element zabytkowego zespołu uzdrowiskowego, w skład którego wchodzą również: park zdrojowy, dom zdrojowy, łazienki I-III, dom mieszkalny Masłówka , klasztorek, szpital, pijalnia wód, muszla koncertowa oraz sanatorium Dąbrówka.

Proboszczowie

Bibliografia

Jastrzębie Zdrój. Dzieje uzdrowiska. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 1951-2001, red. W. Lesiuk, E. Dawidejt-Jastrzębska, Opole 2001; A. Burda-Szostek, Uzdrowiskowa parafia. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, GN 2006, nr 9, (dodatek katowicki), s. 14-15; M. Boratyn, D. Mazur, Jastrzębie Zdrój. Dzieje uzdrowiska 1861-1994, Jastrzębie-Zdrój 2011.