Ramola Engelbert

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ramola Engelbert (1940-2006), proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach

Ramola Engelbert.jpg

Urodził się 20 września 1940 w Świętochłowicach w rodzinie Wilhelma i Marii z d. Pańczyk. W latach 1947-1954 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach. W Szkole Zawodowej w Bytomiu uczył się zawodu ślusarza. Od 1955 roku był uczniem w Liceum Ogólnokształcącym w Świętochłowicach. Po maturze, w 1959 roku, został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1962-1964 odbył zasadniczą służbę wojskową w Ciechanowie, Modlinie i jako saper w Dębicy. 27 marca 1966 w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie z rąk biskupa pomocniczego Juliusza Bieńka otrzymał święcenia diakonatu. 5 czerwca 1966 biskup koadiutor Herbert Bednorz udzielił mu święceń kapłańskich.

Po zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach był wikariuszem w parafiach: Ducha Świętego w Czarnym Lesie (od 30 sierpnia 1966), św. Antoniego w Chorzowie (od 30 sierpnia 1971), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (od 30 sierpnia 1974). W ostatniej parafii był również duszpasterzem akademickim. 2 września 1977 został mianowany rekolekcjonistą diecezjalnym w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek w Katowicach-Panewnikach. Ustanowiony też został duszpasterzem akademickim na terenie rektoratu NSPJ w Panewnikach.

W 1978 roku uzyskał na ATK stopień magistra teologii. 15 sierpnia 1979 został skierowany do parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. 9 października 1979 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza. Dzięki jego staraniom rozbudowano kościół parafialny i wybudowano dzwonnicę. Od 29 sierpnia 1984 był również kapelanem w Szpitalu Miejskim nr 2 w Tychach. Od 19 listopada 1997 pełnił funkcję asystenta kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. Był wicedziekanem (od lutego 1986 roku), a następnie dziekanem (od 22 lutego 1989) dekanatu tyskiego, po podziale dekanatu tyskiego był do 2002 roku dziekanem dekanatu Tychy-Stare (Północ).

Angażował się też w sprawy społeczne, m.in. w 1992 roku pośredniczył w rozmowach w czasie strajku w tyskim zakładzie Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Należał do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej. 13 kwietnia 1995 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej, a w 2000 roku kapelanem Jego Świątobliwości. 31 lipca 2005 przeszedł na emeryturę. Pozostał na terenie parafii św. Jana Chrzciciela, zamieszkał w budynku obok probostwa. Zmarł nagle 28 grudnia 2006 w Tychach. Został pochowany obok kościoła św. Jana Chrzciciela.

Bibliografia

Schematyzm (1970-2005); J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2007, nr 1, s. 54-55; D. Zimoń, Homilia podczas pogrzebu śp. ks. prałata Engelberta Ramoli, WA 2007, nr 1, s. 34-38; Puchała, Duszpasterstwo akademickie, s. 188, 197-198, 206.