Słomka Wilhelm

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Słomka Wilhelm (1916-1985), proboszcz w Ruptawie

Slomka Wilhelm.jpg

Urodził się 21 stycznia 1916 w Tychach w rodzinie kowala Karola i Jadwigi z d. Frey. W 1922 roku rodzina przeprowadziła się do Murcek i tam uczęszczał do szkoły powszechnej. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Był członkiem Sodalicji Mariańskiej uczniów. Egzamin dojrzałości zdał w 1935 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej ostatni rok studiów ukończył w ramach tajnego nauczania w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 10 grudnia 1939 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Woszczycach. W lutym 1941 roku został przymusowo wcielony do wojska niemieckiego. Początkowo przebywał we Francji. Następnie wysłano go na front wschodni. W 1944 roku dostał się do niewoli rosyjskiej i został osadzony w obozie jenieckim w Archangielsku. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski i diecezji katowickiej. Objął wówczas na krótko obowiązki wikariusza w parafii św. Anny w Janowie. W październiku 1945 roku został mianowany katechetą w Państwowym Gimnazjum i Liceum Żeńskim w Tarnowskich Górach, a trzy miesiące później kapelanem tarnogórskiego hufca harcerek. Od grudnia 1949 roku był wiceprefektem Konwiktu Biskupiego w Tarnowskich Górach. W kolejnych latach został mianowany wychowawcą i nauczycielem w Oddziale Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Tarnowskich Górach.

W 1953 roku zdał egzamin proboszczowski oraz otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. W styczniu 1957 roku powrócił na krótko do pracy katechetycznej. Powierzono mu wówczas młodzież Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Odzieżowej w Tarnowskich Górach. Kilka miesięcy później w sierpniu 1957 roku bp S. Adamski mianował go administratorem, a w styczniu 1958 roku - proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Przez pewien czas ks. Słomka był równocześnie katechetą tyskich szkół: Technikum Fermentacyjnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W latach 1969-1972 kierował jako proboszcz parafią św. Bartłomieja w Bieruniu Starym. 7 czerwca 1972 bp H. Bednorz mianował go wikariuszem ekonomem, a miesiąc później proboszczem w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Ruptawie, gdzie ks. Słomka duszpasterzował przez 9 lat. W styczniu 1981 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 20 stycznia 1985 w Tychach. Został pochowany przy kościele św. Marii Magdaleny w Tychach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Słomki; Schematyzm (1955-1986); Bieruń, Monografia, s. 252; Wojskowa służba, s. 131.