Wieczorek Franciszek

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wieczorek Franciszek OFM (1931-1964), imię zakonne Euzebiusz, dyrektor III Zakonu św. Franciszka

Urodził się 14 sierpnia 1931 w Rybniku, w rodzinie Hermana i Emilii z d. Pierchata. Franciszek wzrastał w kręgu oddziaływania placówki duszpasterskiej franciszkanów przy kościele św. Józefa w Rybniku. Przez okres okupacji przebywał u swej babki Matyldy należącej do III Zakonu św. Franciszka, która wszczepiła mu idee św. Franciszka. W 1945 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Nysie. Po trzech latach zdał tzw. małą maturę. Od 14 września 1948 roku rozpoczął roczny nowicjat w klasztorze franciszkanów w Panewnikach, pod okiem o. Teofila Zawiei. Po roku złożył pierwsze śluby zakonne, a w 1950 roku otrzymał w Jarocinie świadectwo dojrzałości. Następnie rozpoczął studia filozoficzne w Opolu i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Panewnikach. 6 lutego 1955, z rąk bpa Bernarda Czaplińskiego z Pelplina, przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz potem został wysłany na studia specjalistyczne na KUL, które ukończył w 1957 roku uzyskując stopień magistra. Dwa lata później uzyskał licencjat i został mianowany wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach. Następnie otworzył przewód doktorski, który ukończył w 1961 roku stopniem doktora teologii.

O. Euzebiusz prowadził szeroką działalność duszpasterską. Troszczył się o ubogich , chorych i starszych, a także o rozwój III Zakonu św. Franciszka. Z jego inicjatywy, w każdy 13 dzień miesiąca (dzień fatimski), odprawiane są nabożeństwa dla chorych. W panewnickim klasztorze Sióstr Służebniczek NMP służył jako ojciec duchowny, rekolekcjonista i spowiednik. 3 lutego 1964 przybył do Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Bogucicach, aby poddać się obserwacji. Jednak wskutek komplikacji pooperacyjnych, dziesięć dni później zmarł. Został pochowany w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

J. K. Piechota, Wieczorek Franciszek Euzebiusz OFM, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 457-458; WD 1964, nr 3-4, s. 49.