Winkler Ludwik

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Winkler Ludwik (1861-1906), proboszcz w Dębieńsku

Urodził się 30 lipca 1861 w Rudzie. W 1883 roku wstąpił w Rzymie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie), śluby złożył w następnym roku pod zakonnym imieniem Franciszek. Według akt salwatoriańskich miał pochodzić z Biskupic k. Zabrza (2 km od Rudy). Zgromadzenie opuścił w styczniu 1886, ale przed przyjęciem tonsury w czerwcu wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Wszystkie święcenia przyjął w Rzymie, zwieńczone święceniami kapłańskimi 9 kwietnia 1887. Zgromadzenie Krwi Chrystusa opuścił przed rokiem 1890, gdy był już inkardynowany do diecezji wrocławskiej i rezydentem w parafii w Mysłowicach. Od 6 lipca 1894 był proboszczem w Ruptawie. W kronice gminnej z tamtego okresu czytamy, że dzięki staraniom Hegenscheidta, do parafii w Dębieńsku przybył 15 października 1901 ks. Ludwik Winkler. Był zwolennikiem aktywizacji życia społecznego w parafii. Przyczynił się do rozbudzenia działalności istniejących stowarzyszeń. Spotykał się często z różnymi grupami społecznymi, inicjującymi różne przedsięwzięcia, zmierzające do podniesienia estetyki otoczenia. Z inicjatywy ks. proboszcza, obchodzono uroczyście jubileusz 25-lecia działalności kilku stowarzyszeń. Odnotowane to zostało, jako wielkie wydarzenie. Zmarł 1 sierpnia 1906 po krótkiej i ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb odbył się 3 sierpnia 1906 przy licznym udziale wiernych. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. dziekan Krakowski z Przyszowic. Pogrzebową mowę żałobną nad grobem wygłosił proboszcz z Gierałtowic ks. Władysław Robota.

Bibliografia

B. Profaska, Dzieje Dębieńska, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 110; Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI - pocz. XX w.), opr. S. Jujeczka na podstawie kwerendy rzymskiej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem, Wrocław 2018, s. 186-187, nr 685.