Czerwionka Stanisław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czerwionka Stanisław (1914-1993), proboszcz parafii św. Klemensa w Miedźnej

CzerwionkaStanislaw11.jpg

Urodził się 25 czerwca 1914 w Łące pod Pszczyną, jako syn malarza pokojowego Jana i Marii z d. Grzyb. W 1927 roku wstąpił do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Pszczynie. Po zdanym w czerwcu 1935 roku egzaminie dojrzałości zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ostatni rok studiów teologicznych ukończył już w formie przyspieszonej w ramach tajnego nauczania w Katowicach. Święcenia subdiakonatu (15 grudnia 1939), diakonatu (18 grudnia 1939) i prezbiteratu (23 grudnia 1939) przyjął z rąk bpa S. Adamskiego w kaplicy kurialnej.

W pierwszych miesiącach wojny (od 19 stycznia 1940) pracował w Knurowie u boku ks. Alojzego Koziełka. Od 20 września 1940 przebywał w Bogucicach, skąd już 4 kwietnia 1941 został powołany do odbycia służby wojskowej w armii niemieckiej i otrzymał skierowanie do garnizonu sanitarnego w Buckenburgu koło Hannoveru (Dolna Saksonia). Po przeszkoleniu wojskowym i sanitarnym brał udział w walkach na południowym odcinku frontu wschodniego (Kaukaz), a następnie na froncie włoskim. W tym czasie był dwukrotnie ranny. Otrzymał Żelazny Krzyż i korzystając z przydzielonego urlopu, zdezerterował z wojska.

Dnia 20 lutego 1945 rozpoczął pracę w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie. Dekretem Kurii Diecezjalnej z adnotacją sine mora został przeniesiony we wrześniu 1947 roku do parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. W tym samym czasie kończył studia uniwersyteckie. 15 listopada 1949 otrzymał dyplom magisterski po obronie pracy z zakresu prawa kanonicznego pt. Ustawodawstwo Benedykta XIV w sprawie małżeńskiej. Kolejną placówką wikariuszowską ks. Czerwionki była parafia NSPJ w Rybnej-Strzybnicy. W 1952 roku bp S. Adamski nadał mu prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. Od 7 czerwca 1954 do 10 stycznia 1955 był rektorem kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej. W styczniu 1955 roku mianowany kuratusem, a następnie proboszczem (28 maja 1957) w parafii pw. NSPJ w Paprocanach-Cielmicach.

W 1961 roku, ze względu na stan zdrowia ks. Czerwionka prosił Kurię Diecezjalną w Katowicach o przeniesienie do parafii Mokre. 21 lipca 1965 został administratorem, a następnie proboszczem parafii św. Klemensa w Miedźnej. 13 grudnia 1978 przeszedł na emeryturę. Na prośbę ordynariusza katowickiego pozostał w parafii do 1 sierpnia 1979. Od sierpnia 1979 roku zamieszkał w Panewnikach, w pobliżu klasztoru ojców franciszkanów. W pobliskim seminarium zakonnym pełnił funkcję spowiednika. Ponadto pomagał w tamtejszej w parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP. Był księdzem pogodnym, służącym radą i doświadczeniem. Zmarł 22 lutego 1993 w klinice w Ligocie. Został pochowany w Miedźnej.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Czerwionki; AŚSD w Katowicach, Księga alumnów ŚSD, nr 391; Schematyzm (1947-1993); S. Janaczek, Szymbor Wilhelm (hasło), SPTK, t. 7, s. 272-276; H. Olszar, Nekrolog, WD 1993, nr 2, s. 87-91; Wojskowa służba, s. 131; Woźnica, Te Deum, s. 89; Żebrok, NPrz 44 (1975), s. 112-114; Szkice monograficzne z dziejów Łąki, pr. zbiorowa, Łąka 2002, s. 101.