Parafia Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
projekt kościoła na Słupnej
BrzeczKZewnatrz.jpg
BrzeczkWnetrze.jpg
BrzeczkDrogaKrzyzowa.jpg

Myśl o stworzeniu parafii Brzęczkowice-Słupna, którego centralnym ośrodkiem jest kościół Matki Bożej Bolesnej, zrodziła się w latach 30. Mogła jednak być urzeczywistniona dopiero wtedy, gdy mysłowicki proboszcz ks. Teofil Bromboszcz został pierwszym sufraganem diecezji katowickiej. Do realizacji swej idei wyznaczył ks. Jana Króla, powołanego na wikariusza mysłowickiego, przed którym postawił zadanie organizacji nowej parafii. Na Słupnej powstał tymczasowy kościół, urządzony w adaptowanym budynku po dawnej restauracji.

We wrześniu 1939 roku dotychczasowy proboszcz ks. Jan Król opuścił parafię - zmusiła go do tego groźba aresztowania przez okupanta. Nowym rządcą parafii został ks. Franciszek Maroń, który przystąpił do budowy nowego kościoła. Wyznaczył miejsce pod budowę. Nieprzypadkowo stało się nim brzęczkowickie wzgórze, leżące na pograniczu dwu społeczności - słupeckiej i brzęczkowickiej. Przyszły kościół miał być ogniwem spajającym mieszkańców obu dzielnic.

W czasie okupacji Niemcy skonfiskowali materiały budowlane, zakazali zbierania kolekt na nowy kościół i szykanowali budowniczego kościoła. Po zakończeniu okupacji pojawiły się nowe trudności - głównie natury administracyjnej i finansowej. Mimo tych problemów 1 sierpnia 1945 dokonano poświęcenia miejsca pod budowę nowego kościoła. 10 kwietnia 1949 w murach nowego kościoła rozpoczęto odprawianie nabożeństw.

Pod naciskiem władz cywilnych w 1952 roku z parafii został odwołany proboszcz, a wszelkie prace budowlane zostały wstrzymane. W czasie tzw. odwilży październikowej ks. Franciszek Maroń powrócił do swojej parafii. Budowę kościoła dokończył w 1964 roku, w kilka lat później - w 1969 roku - przeszedł na emeryturę. Zmarł 31 stycznia 1984.

Architektoniczny projekt brzęczkowickiego kościoła stworzył Henryk Gambiec z Ligoty. Kościół posiada nawę z dwoma podcieniami i centralnie podwyższonym prezbiterium. Beczkowe sklepienie pokryte jest mozaiką, wywołującą wrażenie firmamentu. Chrystus Ukrzyżowany i Matka Boska Bolesna stojąca pod krzyżem, to dwie ogromne figury w końcu głównej nawy. Droga Krzyżowa, ze zmuszającymi do refleksji podpisami ks. Józefa Gawora, przyciąga uwagę swą ekspresją, sugestywnością. Wiele lat życia spędził w brzęczkowickim kościele uczeń Ksawerego Dunikowskiego - Henryk Burzec. Jest on autorem i wykonawcą całości wnętrza kościoła, z jednym tylko wyjątkiem - chrzcielnicy, wykonanej przez Georga Schneidera w Monachium.

W okresie, gdy proboszczem był ks. Franciszek Balion (od 1987 roku) pokryto dach kościoła, wstawiono nowe okna, odrestaurowano organy. W 1988 roku do kościoła w Brzęczkowicach pielgrzymowali kapłani diecezji katowickiej, czcząc w ten sposób 40-lecie śmierci kardynała Augusta Hlonda.

W 1991 roku do parafii przybył nowy proboszcz - ks. Bernard Halemba. Wkrótce rozpoczęto renowację wnętrza kościoła, którą nadzorował artysta W. Prandzioch z Bytomia. W krypcie kościoła znajduje się Muzeum Misyjne, założone przez ks. Andrzeja Halembę.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret dot. zmian granic parafii, WD 1954, nr 6, s. 54; P. Piwowarczyk, Dzieje parafii Brzęczkowice od chwili powstania do 1990, Katowice 1993, praca mgr mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, Chełm Śląski 2004, s. 441; L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 181-184; M. Piesiur, Kościół katowicki dla misji. Misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od Maximum illud do Redemptoris missio, Katowice 2009, s. 107-108; H. Lulek, Parafia Brzęczkowice, praca mgr mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; M. Rzepka, Najważniejsza jest modlitwa. Parafia Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach, GN 2003, nr 14, (dodatek katowicki), s. 28; Gość Niedzielny, (dodatek katowicki), dostęp: 15.10.2018.