Porcek Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Porcek Józef (1922-1977), proboszcz w Szarleju

PorcekJozef11.jpg

Urodził się 30 lipca 1922 w Michałkowicach w rodzinie Reinholda i Albiny z d. Wicik. Do Publicznej Szkoły Powszechnej uczęszczał w Michałkowicach. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum w Siemianowicach Śląskich. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu dalszą edukację. Podczas okupacji hitlerowskiej początkowo pracował fizycznie. Od lutego 1942 roku przez kilkanaście miesięcy przebywał w wojsku niemieckim. Poważnie zraniony na froncie musiał przejść dłuższą rekonwalescencję. W 1944 roku został przyjęty do Seminarium Duchownego w Widnawie, gdzie ukończył I rok studiów. Przejściowo przebywał także w Seminarium Duchownym w Pradze. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski. W 1946 roku zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Liceum w Katowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i został przyjęty na II rok studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Mikołaja w Bielsku (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Józefa w Rudzie, św. Wojciecha w Mikołowie i Matki Boskiej Różańcowej w Chropaczowie. W sierpniu 1957 roku został mianowany katechetą w Technikum Handlowym, Zasadniczej Szkole Handlowej, Technikum Gastronomicznym i Zasadniczej Szkole Gastronomicznej w Chorzowie. W tym czasie służył także pomocą duszpasterską w parafiach: św. Floriana i św. Antoniego w Chorzowie. Od 1960 roku był wikariuszem w parafiach: św. Antoniego w Chorzowie i NSPJ w Piotrowicach.

W latach 1962-1965 pełnił funkcję administratora w parafii św. Bartłomieja w Haźlachu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W 1965 roku otrzymał nominację na administratora w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach. Cztery lata później w 1969 roku Kuria Diecezjalna powiadomiła Wydział do Spraw Wyznań w Katowicach o zamiarze mianowania ks. Porcka proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Władze państwowe nie wyraziły jednak zgody na tę nominację. Ks. Porcek pozostał więc nadal w Paprocanach, ale od sierpnia 1969 roku pełnił dodatkowo funkcję dziekana dekanatu tyskiego.

W 1972 roku bp H. Bednorz mianował go wikariuszem ekonomem, a następnie proboszczem w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Od sierpnia 1976 roku jako wikariusz ekonom, a potem proboszcz stał na czele parafii Trójcy Przenajświętszej w Szarleju. Pełnił ponadto funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Mężczyzn. Zmarł 10 sierpnia 1977 w Szarleju. Spoczął na cmentarzu w Michałkowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Porcka; Porcek Józef (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 197.